fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for F1IT

 

1.      Introduktion

 

Denne privatlivspolitik har til formål at beskrive, hvordan F1IT (vi, virksomheden, os, vores) behandler personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personers i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og Databeskyttelsesloven  (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Det følgende er en del af vores oplysningspligt som følger af Databeskyttelsesforordningens art. 13 og 14.

 

2.      Virksomheden

 

Dataansvarlig for indsamlede personoplysninger er:

 

F1IT

Jasminparken 5,

6760 Ribe

CVR: 43550217

 

Alle spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger stilles til dataansvarlig.

 

3.      Hvilke personoplysninger indsamler vi, og til hvilket formål?

 

3.1  Vi indsamler personoplysninger til forskellige formål, da vores services breder sig over flere områder. I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi behandler personoplysninger ved at du bruger vores forskellige services.

 

3.2  Ved modtagelse af henvendelser

 

Når du retter henvendelse til os, så vil vi indsamle de personoplysninger, som du giver os i din henvendelse. Det kan ske på mail, telefon eller sociale medier. De personoplysninger som vi indsamler kan være:

 

3.2.1        Navn, telefonnummer, mailadresse, IP-adresse, CVR, by, postnummer, foto

 

3.2.2        Formålet med behandlingen er, at vi kan følge op på din henvendelse, og at kunne dokumentere aftaler som er indgået i samtalen.

 

3.2.3        Det retslige grundlag for ovenstående behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

3.2.4        Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt formål eller hvis vi er pålagt af lovgivning at opbevare personoplysningerne. Vi sletter (anonymiserer) personoplysningerne 6 måneder efter sidste interaktivitet/kontakt.

 

 

 

 

3.3         Ved samarbejde

 

Når vi indgår et samarbejde med jer om at lave en IT-løsning, back up eller en af vores andre services som vi tilbyder til jer, så vil vi indsamle følgende personoplysninger:

 

3.3.1        Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR, stilling, brugernavn, IP-adresse, og andre personoplysninger som I oplyser os

 

3.3.2        Formålet med vores behandling af ovenstående personoplysninger er at vi kan levere vores service til jer.

 

3.3.3        Det retslige grundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt)

 

3.3.4        Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt formål eller hvis vi er pålagt af lovgivning at opbevare personoplysningerne. Vi sletter (anonymiserer) personoplysningerne indeværende år plus 5 år efter endt samarbejde.

 

3.4         Når du anvender vores hjemmeside

 

3.4.1        Når du anvender vores hjemmeside, så vil vi indsamle følgende oplysninger: IP-adresse, hvor længe du er aktiv på vores hjemmeside.

 

3.4.2        Formålet er at kunne give dig en bedre brugeroplevelse når du anvender vores hjemmeside.

 

3.4.3        Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse).

 

 

3.5         Når du tilmelder dig nyhedsbrev

 

3.5.1        Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så indsamler vi følgende oplysninger: Navn og e-mailadresse

 

3.5.2        Formålet er at kunne sende dig nyheder samt andet relevant indhold.

 

 

3.5.3        Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

3.5.4        Vi opbevarer dine oplysninger, så længe at vi har dit samtykke, og så længe at vi har et legitimt formål.

 

 

3.6         Videregivelse af dine oplysninger

 

3.6.1        Vi samarbejder med flere forskellige samarbejdspartnere, hvorfor dine oplysninger kan blive videregivet for at udføre en opgave for os. Vores samarbejdspartnere er vores databehandlere, og de arbejder under vores instruks, som er nedskrevet i en databehandleraftale. Vi har databehandlere både indenfor og udenfor EU.

 

3.6.2        Databehandlere uden for EU er primært fra USA og er underlagt Data Privacy Framework, som gør at USA er et sikkert land, at sende oplysninger til. Som eksempel på databehandlere i USA kan nævnes: Google, Microsoft, Mailchimp mm.

 

3.6.3        Dataansvarlig fører desuden tilsyn med alle databehandlerne.

 

3.7        Sikkerhed

 

3.7.1        Dataansvarlig har foretaget de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et højt beskyttelsesniveau.

 

 

4.             DINE RETTIGHEDER

       Som registreret har du rettigheder, og disse er:

 

4.1.1        Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger som vi er i besiddelse af, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@f1it.dk.  

 

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Anmodningen vil ikke blive imødekommet medmindre, at vi kan bekræfte din identitet, hvilket fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 12, stk. 2, 2. pkt.

 

4.1.2        Retten til berigtigelse

 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på kontakt@F1it.dk så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

4.1.3        Retten til sletning

 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til kontakt@f1it.dk.

 

4.1.4        Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

4.1.5        Retten til dataportabilitet

 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

 

4.1.6        Retten til indsigelse

 

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

 

4.1.7         Retten til at klage

 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

 

Denne privatlivspolitik er blevet revideret april 2024.

 

Scroll to Top